+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000-1: 2018

Bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000-1: 2018


Thời gian đọc bài 1 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Bản dịch tiêu chuẩn hệ thống quản lý dịch vụ SMS. Lưu hành nội bộ NQA Việt Nam. Dịch bởi chuyên gia kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tiêu chuẩn hệ thống quản lý và công nghệ thống tin.

Nội dung bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000-1: 2018


Danh sách các điều khoản theo tiêu chuẩn và nội dung bản dịch:

1. Điều khoản 4 của tiêu chuẩn ISO 20000
2. Điều khoản 5 của tiêu chuẩn ISO 20000
3. Điều khoản 5.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
4. Điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
5. Điều khoản 6.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
6. Điều khoản 6.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
7. Điều khoản 7.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
8. Điều khoản 7.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
9. Điều khoản 7.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
10. Điều khoản 7.4 của tiêu chuẩn ISO 20000
11. Điều khoản 7.5.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
12. Điều khoản 7.5.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
13. Điều khoản 7.5.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
14. Điều khoản 7.5.4 của tiêu chuẩn ISO 20000
15. Điều khoản 7.6 của tiêu chuẩn ISO 20000
16. Điều khoản 8.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
17. Điều khoản 8.2.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
18. Điều khoản 8.2.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
19. Điều khoản 8.2.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
20. Điều khoản 8.2.4 của tiêu chuẩn ISO 20000
21. Điều khoản 8.2.5 của tiêu chuẩn ISO 20000

22. Điều khoản 8.3.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
23. Điều khoản 8.3.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
24. Điều khoản 8.3.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
25. Điều khoản 8.3.4 của tiêu chuẩn ISO 20000
26. Điều khoản 8.4.1 của tiêu chuẩn ISO 20000

27. Điều khoản 8.4.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
28. Điều khoản 8.4.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
29. Điều khoản 8.5.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
30. Điều khoản 8.5.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
31. Điều khoản 8.5.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
32. Điều khoản 8.6.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
33. Điều khoản 8.6.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
34. Điều khoản 8.6.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
35. Điều khoản 8.7.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
36. Điều khoản 8.7.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
37. Điều khoản 8.7.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
38. Điều khoản 9.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
39. Điều khoản 9.2 của tiêu chuẩn ISO 20000
40. Điều khoản 9.3 của tiêu chuẩn ISO 20000
41. Điều khoản 10.1 của tiêu chuẩn ISO 20000
42. Điều khoản 10.2 của tiêu chuẩn ISO 20000


Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000


SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn