+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Chính sách hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 5.2

5.2 Chính sách quản lý dịch vụ / 5.2 Policy (điều khoản 5 ISO 20000)Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC company

5.2.1 Thiết lập chính sách quản lý dịch vụ


5.2.1 Establishing the service management policy
Yêu cầu của tiêu chuẩn điều khoản 5.2 chính sách SMS. Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập một chính sách quản lý dịch vụ:
Top management shall establish a service management policy that:
a) phù hợp với mục đích của tổ chức;
a) is appropriate to the purpose of the organization;
b) cung cấp một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu quản lý dịch vụ;
b) provides a framework for setting service management objectives;
c) bao gồm một cam kết thỏa mãn các yêu cầu thích hợp;
c) includes a commitment to satisfy applicable requirements;
d) bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ.
d) includes a commitment to continual improvement of the SMS and the services.

5.2.2 Truyền đạt chính sách quản lý dịch vụ


5.2.2 Communicating the service management policy
Chính sách quản lý dịch vụ phải:
The service management policy shall:
a) sẵn có dưới dạng thông tin dạng văn bản;
a) be available as documented information;
b) được truyền đạt trong tổ chức;
b) be communicated within the organization;
c) sẵn sàng cho các bên liên quan, khi thích hợp.
c) be available to interested parties, as appropriate.
Bên trên là thông tin của điều khoản 5.2 ISO 20000. Cùng NQA tìm hiểu thêm các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 20000.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.

Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn