+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÁNG 5/2018
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÁNG 5/2018  
Để biết thêm thông tin về các khóa đào tạo, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi: Website: www.nqa.com.vn           Contacts: Ms Nguyễn Thị Xuân       Phone:   Tel : 04 36228852
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2018  
Để biết thêm thông tin về các khóa đào tạo, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:Website: www.nqa.com.vn     Email: Contac: Ms Đặng Thị Thùy    Phone: Tel : 04 36228852
THÁNG 11/2016 - KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO
THÁNG 11/2016 - KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO  
Để biết thêm thông tin về các khóa đào tạo, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Website: www.nqa.com.vn         Email: 
Contacts: Ms Đặng Thị Thùy     Phone: 
  Tel : 04 36228852
THÁNG 8-KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015
THÁNG 8-KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015  
Cung cấp cho người học là những chuyên gia đánh giá nội bộ trong tương lai, có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá. Báo cáo về sự phù hợp và việc áp dụng có hiệu lực các quá trình thông qua đánh giá nội bộ, để đóng góp vào sự cải tiến liên tục của hệ thống quản lý. Khóa...
ĐÀO TẠO THAY ĐỔI ISO 9001:2015
ĐÀO TẠO THAY ĐỔI ISO 9001:2015  
Tiến sĩ MARGARET ROONEY trình bày các thay đổi chính ở ISO 9001:2015
KHÓA HỌC CẬP NHẬT NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
KHÓA HỌC CẬP NHẬT NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015  
Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc chuyển đổi, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, NQA Việt Nam tổ chức khóa học cập nhật nội dung thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chi tiết dưới đây:
ISO/ IEC 27001: 2013 - Khóa đào tạo chuyên gia xây dựng và triển khai Hệ thống bảo mật và an toàn thông tin
ISO/ IEC 27001: 2013 - Khóa đào tạo chuyên gia xây dựng và triển khai Hệ thống bảo mật và an toàn thông tin  
Thẩu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn 27001:2013.
Hiểu phương pháp triển khai hệ thống an toàn thông tin (ISMS) theo ISO/IEC 27001:2013.

ISO 50001:2011 - Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng HTQL năng lượng
ISO 50001:2011 - Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng HTQL năng lượng  
Cung cấp kiến thức và ví dụ thực tiễn cần thiết trong việc xây dựng hệ thống tài liệu, duy trì áp dụng và cải tiến HTQL năng lượng theo đúng yêu cầu của ISO 50001 (EnMS) một cách có hiệu lực và hiệu quả.

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn