+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 
Nhận thức Điều khoản 7.3 ISO 20000
Nhận thức Điều khoản 7.3 ISO 20000  
Những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức phải nhận thức được: a) chính sách quản lý dịch vụ; b) các mục tiêu quản lý dịch vụ; c) các dịch vụ liên quan đến công việc của họ;
Năng lực Điều khoản 7.2 ISO 20000
Năng lực Điều khoản 7.2 ISO 20000  
Xác định năng lực cần thiết của những người làm công việc dưới sự kiểm soát của mình có ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý dịch vụ.
Nguồn lực Điều khoản 7.1 ISO 20000
Nguồn lực Điều khoản 7.1 ISO 20000  
Tổ chức phải xác định và cung cấp nguồn nhân lực, kỹ thuật, thông tin và tài chính cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ.
Chính sách hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 5.2
Chính sách hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 5.2  
Chính sách hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 5.2
Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.3
Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.3  
Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.3 trong tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1: 2018. Yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý dịch vụ.
Mục tiêu hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.2 ISO 20000
Mục tiêu hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.2 ISO 20000  
Mục tiêu hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.2 ISO 20000
Hành động đối với rủi ro và cơ hội. Điều khoản 6.1 ISO 20000
Hành động đối với rủi ro và cơ hội. Điều khoản 6.1 ISO 20000  
Hành động đối với rủi ro và cơ hội. Điều khoản 6.1 ISO 20000
Sự Lãnh đạo. ĐK 5 ISO 20000
Sự Lãnh đạo. ĐK 5 ISO 20000  
Sự Lãnh đạo. Điều khoản 5 ISO 20000. Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý dịch vụ bằng cách:

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn