+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 
Điều gì phải có trong một chương trình chống tĩnh điện hiệu quả?
Điều gì phải có trong một chương trình chống tĩnh điện hiệu quả?  
Điều gì phải có trong một chương trình chống tĩnh điện hiệu quả?
Đánh giá nguy cơ tĩnh điện trong môi trường sản xuất điện tử và cách giảm thiểu chúng
Đánh giá nguy cơ tĩnh điện trong môi trường sản xuất điện tử và cách giảm thiểu chúng  
Đánh giá nguy cơ tĩnh điện trong môi trường sản xuất điện tử và cách giảm thiểu chúng
Chống tĩnh điện trong sản xuất điện tử. Tại sao nó quan trọng
Chống tĩnh điện trong sản xuất điện tử. Tại sao nó quan trọng  
Chống tĩnh điện trong sản xuất điện tử: Tại sao nó quan trọng và cách thức đạt được nó?
Cách đạt được chứng nhận ESD bảo vệ môi trường sản xuất điện tử của bạn
Cách đạt được chứng nhận ESD bảo vệ môi trường sản xuất điện tử của bạn  
Cách đạt được chứng nhận ESD S20.20: Bảo vệ môi trường sản xuất điện tử của bạn
Quản lý cấu hình CNTT A.8.9
Quản lý cấu hình CNTT A.8.9  
Quản lý cấu hình CNTT A.8.9
Giám sát an ninh vật lý A.7.4
Giám sát an ninh vật lý A.7.4  
Giám sát an ninh vật lý A.7.4 phát hiện truy cập vật lý trái phép
Sẵn sàng CNTT-TT cho Kinh doanh liên tục A.5.30
Sẵn sàng CNTT-TT cho Kinh doanh liên tục A.5.30  
Kiểm soát A.5.30 / Control A.5.30Sự sẵn sàng về CNTT cần được lập kế hoạch, triển khai, duy trì và thử nghiệm dựa trên các mục tiêu liên tục trong kinh doanh và các yêu cầu về tính liên tục của CNTT-TT (ICT).
An toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ đám mây A.5.23
An toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ đám mây A.5.23  
Kiểm soát A.5.23 / Control A.5.23. Các quá trình thâu lại, sử dụng, quản lý và thoát khỏi dịch vụ đám mây phải được thiết lập phù hợp với các yêu cầu bảo mật thông tin của tổ chức.
Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: contact@nqa.com.vn
            dtthuy@nqa.com.vn