+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 
Cung cấp dịch vụ Điều khoản 8.2.1 ISO 20000
Cung cấp dịch vụ Điều khoản 8.2.1 ISO 20000  
Tổ chức phải vận hành SMS đảm bảo sự phối hợp của các hoạt động và các nguồn lực. Tổ chức phải thực hiện các hoạt động cần thiết để cung cấp dịch vụ.
Thực hiện Điều khoản 8.1 ISO 20000
Thực hiện Điều khoản 8.1 ISO 20000  
Tổ chức phải lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và để thực hiện các hành động được xác định trong Điều khoản 6
Bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000-1: 2018
Bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000-1: 2018  
Bản dịch tiêu chuẩn ISO 20000 phiên bản 2018. Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.
Tri thức Điều khoản 7.6 ISO 20000
Tri thức Điều khoản 7.6 ISO 20000  
Tổ chức phải xác định và duy trì tri thức cần thiết để hỗ trợ hoạt động của SMS và các dịch vụ. Tri thức phải phù hợp, có thể sử dụng được và sẵn có cho những người thích hợp.
Thông tin dạng văn bản Điều khoản 7.5.4 ISO 20000
Thông tin dạng văn bản Điều khoản 7.5.4 ISO 20000  
Thông tin dạng văn bản cho SMS sẽ bao gồm: a) phạm vi của SMS; b) chính sách và mục tiêu quản lý dịch vụ; c) kế hoạch quản lý dịch vụ; d) chính sách quản lý thay đổi, chính sách bảo mật thông tin và (các) kế hoạch liên tục của dịch vụ;
Kiểm soát thông tin Điều khoản 7.5.3 ISO 20000
Kiểm soát thông tin Điều khoản 7.5.3 ISO 20000  
7.5.3.1 Thông tin dạng văn bản được yêu cầu bởi SMS và tài liệu này phải được kiểm soát để đảm bảo: a) nó sẵn có và thích hợp để sử dụng, ở sẵn nơi và khi cần; b) nó được bảo vệ đầy đủ (ví dụ như khỏi mất tính bảo mật, sử dụng không đúng cách hoặc mất tính toàn vẹn).
Tạo và cập nhật Điều khoản 7.5.2 ISO 20000
Tạo và cập nhật Điều khoản 7.5.2 ISO 20000  
Khi tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản, tổ chức phải đảm bảo: a) nhận dạng và mô tả (ví dụ tiêu đề, ngày tháng, tác giả hoặc số tham chiếu); b) định dạng (ví dụ: ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, đồ họa) và phương tiện (ví dụ: giấy, điện tử);
Khái quát Điều khoản 7.5.1 ISO 20000
Khái quát Điều khoản 7.5.1 ISO 20000  
Hệ thống quản lý dịch vụ của tổ chức sẽ bao gồm: a) thông tin dạng văn bản được yêu cầu bởi tài liệu này; b) thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết cho tính hiệu quả của hệ thống quản lý dịch vụ.

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn