+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Tri thức Điều khoản 7.6 ISO 20000

Điều khoản 7.6 tri thức.Thời gian đọc bài 1 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Điều khoản 7.6 tri thức ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).
Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.
Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.
Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.
7.5 Thông tin dạng văn bản

7.6 Tri thức


Tổ chức phải xác định và duy trì tri thức cần thiết để hỗ trợ hoạt động của SMS và các dịch vụ. Tri thức phải phù hợp, có thể sử dụng được và sẵn có cho những người thích hợp.
7.6 Knowledge 
The organization shall determine and maintain the knowledge necessary to support the operation of the SMS and the services. The knowledge shall be relevant, usable and available to appropriate persons. 


LƯU Ý Tri thức dành riêng cho tổ chức, SMS, dịch vụ của tổ chức và các bên quan tâm. Tri thức được sử dụng và chia sẻ để hỗ trợ việc đạt được (các) kết quả dự kiến và hoạt động của SMS và các dịch vụ.
NOTE Knowledge is specific to the organization, its SMS, services and interested parties. Knowledge is used and shared to support the achievement of the intended outcome(s) and the operation of the SMS and the services.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn