+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Khái quát Điều khoản 7.5.1 ISO 20000

Điều khoản 7.5.1 khái quát ISO 20000


Thời gian đọc bài 1 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Điều khoản 7.5.1 khái quát ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).
Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.
Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.
Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.

7.5 Thông tin dạng văn bản

7.5.1 Khái quát / Yêu cầu chung


Hệ thống quản lý dịch vụ của tổ chức sẽ bao gồm:
7.5.1 General 
The organization’s SMS shall include: 

a) thông tin dạng văn bản được yêu cầu bởi tài liệu này;
a) documented information required by this document;
b) thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết cho tính hiệu quả của hệ thống quản lý dịch vụ.
b) documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the SMS.
LƯU Ý: Mức độ thông tin dạng văn bản cho hệ thống quản lý dịch vụ có thể khác nhau giữa các tổ chức do:
NOTE The extent of documented information for an SMS can differ from one organization to another due to:
– quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, quá trình, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp;
— the size of organization and its type of activities, processes, products and services;
– mức độ phức tạp của các quá trình, dịch vụ và mối tương tác;
— the complexity of processes, services and their interfaces;
– năng lực của con người.
— the competence of persons.
Bên trên là thông tin của điều khoản 7.5.1 ISO 20000. Cùng NQA tìm hiểu thêm các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 20000.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.
Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn