+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Hướng dẫn từng bước triển khai AS9100 phần 5

Các bước triển khai AS9100 - Phần 5

Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Hướng dẫn triển khai AS9100 này bao gồm các yêu cầu của tiêu chuẩn, lợi ích của nó và cách thực hiện nó. Dưới đây là chi tiết các bước 3 và bước 4 trong quá trình triển khai AS9100.

►►► Xem thêm chứng nhận AS9100 là gì ? LINK


Bước 3: Lập kế hoạch triển khai AS9100


Bước tiếp theo là bắt đầu tạo kế hoạch triển khai AS9100 trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng kết quả phân tích thực trạng của bạn. Kế hoạch này sẽ mô tả cách triển khai AS9100 và nên bao gồm các mục tiêu cụ thể, có thể định lượng được, cùng với thời hạn thực tế.
Khi tạo kế hoạch, bạn sẽ thiết kế và ghi lại sổ tay chất lượng và các thủ tục của mình. Một phần quan trọng của việc hoàn thành điều này là xem xét các quá trình hiện tại của bạn và thiết kế lại chúng khi cần thiết để chúng đáp ứng các yêu cầu của AS9100. Bạn sẽ cần thiết lập các phương pháp để kiểm soát các quá trình này, bao gồm cả tài liệu hướng dẫn.
Hãy xem các mục được nhấn mạnh trong AS9100 và đảm bảo rằng bạn đưa chúng vào kế hoạch của mình. Một số mục mà AS9100 tập trung vào bao gồm có một kế hoạch có cấu trúc và kỹ lưỡng, xác định dữ liệu cần thiết cho các quy trình liên quan, thiết kế ủy quyền xem xét và kiểm soát các quá trình kiểm tra.
Kế hoạch triển khai của bạn nên bao gồm chi tiết về từng nhiệm vụ cần được hoàn thành để đảm bảo tuân thủ đầy đủ AS9100. Đối với mỗi nhiệm vụ, bạn nên liệt kê phần liên quan của AS9100, tài liệu bắt buộc, người hoặc nhóm chịu trách nhiệm, các phê duyệt cần thiết, yêu cầu đào tạo, các nguồn lực cần thiết và ngày hoàn thành dự kiến.
Kế hoạch của bạn cũng phải bao gồm các chi phí chứng nhận và triển khai, cũng như các lợi ích. Thông tin này sẽ giúp bạn lập kế hoạch chi phí, điều chỉnh chi và thu từ sự quản lý và nhân công. Bước 4: Thiết kế tài liệu AS9100


Kiểm soát các quá trình thông qua tài liệu là một phần quan trọng của việc triển khai AS9100. Khi bạn đã phát triển hoặc sửa đổi các quá trình của mình để phù hợp với tiêu chuẩn, bạn sẽ cần ghi lại chúng dưới dạng các quy trình của hệ thống chất lượng. Tài liệu của bạn sẽ giúp hướng dẫn các quá trình của bạn và cho phép bạn xác minh sự tuân thủ. Bạn có thể thiết kế tài liệu của mình để đáp ứng các nhu cầu riêng của tổ chức, miễn là tài liệu của bạn cũng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Có thể hữu ích nếu bắt đầu với các yêu cầu tối thiểu đối với tài liệu. Bao gồm tài liệu của bạn trong kế hoạch triển khai của bạn và phát triển tài liệu bổ sung nếu cần. 

►►► Tham khảo chứng chỉ AS 9100 của chúng tôi tại : LINK !


SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN AS9100 ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận AS9100.

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận AS9100 của bạn.

Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn