+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

AS9145 và Hoạch định chất lượng sản phẩm phần 3

Tổ chức nào nên áp dụng AS9145?

Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Thông thường AS9145, APQP và PPAP được dự định sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn nhưng nó có thể áp dụng cho mọi quy mô và nếu nó được nhấn mạnh thông qua hợp đồng thì nó sẽ cần phải áp dụng, bất kể quy mô của doanh nghiệp.

►►► Xem thêm chứng nhận AS9100 là gì ? LINK

 
Điều có khả năng xảy ra là nó sẽ bị giới hạn trong phạm vi đối với tổ chức của bạn, đặc biệt nếu bạn không phải là người có thẩm quyền thiết kế và chỉ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống được chia thành các giai đoạn và bạn có thể loại trừ các giai đoạn nhất định nếu chúng không áp dụng cho bạn. Năm giai đoạn chính của APQP


Có năm giai đoạn chính của Hoạch định Chất lượng Sản phẩm Nâng cao (APQP):
• Giai đoạn 1 - Lập kế hoạch
• Giai đoạn 2 - Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
• Giai đoạn 3 - Thiết kế và Phát triển Quy trình
• Giai đoạn 4 - Xác thực Sản phẩm và Quy trình
• Giai đoạn 5 - Đang thực hiện Sản xuất, Sử dụng và Dịch vụ Sau Giao hàng

Giai đoạn 1 và 2 sẽ chỉ áp dụng nếu bạn là tổ chức / cơ quan thiết kế, tuy nhiên, bạn có thể được tổ chức thiết kế yêu cầu hỗ trợ họ về các khía cạnh nhất định của các giai đoạn này. Các giai đoạn 3 đến 5 sẽ áp dụng cho các tổ chức sản xuất nhưng tất cả các giai đoạn sẽ cần phải kết hợp với nhau để giới thiệu sản phẩm tổng thể, bạn không thể chọn và chọn giai đoạn nào để áp dụng.

PPAP không bắt buộc nếu các giai đoạn 2, 3 và 4 không được áp dụng vì đây là một phương pháp sản xuất. 

►►► Tham khảo chứng chỉ AS 9100 của chúng tôi tại : LINK !


SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN AS9100 ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận AS9100.

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận AS9100 của bạn.

Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn