+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

KHÓA HỌC CẬP NHẬT NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Khóa học nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức và các yêu cầu sửa đổi mới nhất của phiên bản ISO 9001:2015. Sau khóa học, học viên có thể cập nhật các kỹ năng sau:

·      Giới thiệu các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

·      Cấu trúc mới của hệ thống quản lý

·      Chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của tiêu chuẩn

·      Khung thời gian chuyển đổi ISO 9001:2015

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

-     Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

-     Các thay đổi chính được đề xuất

-     Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự nối kết các yêu cầu tiêu chuẩn

-     Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015 (FDIS)

-     Thay đổi cấu trúc 10 phần qui định trong Phụ lục SL 

-     Phần 1: Phạm vi

-     Phần 2: Tài liệu viện dẫn

-     Phần 3: Thuật ngữ và định nghĩa

-     Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

-     Phần 5: Lãnh đạo

-     Phần 6: Hoạch định

-     Phần 7: Hỗ trợ

-     Phần 8: Điều hành

-     Phần 9: Đánh giá thực hiện

-     Phần 10: Cải tiến

-     Tóm tắt các thay đổi chính ISO 9001:2015 (FDIS)

-     Giới thiệu khung thời gian chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015

-    Các bước chuẩn bị cần thiết tiếp theo đáp ứng các yêu cầu thay đổi.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

-  Lãnh đạo doanh nghiệp.

- Cán bộ quản lý doanh nghiệp.

- Cán bộ cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng.

- Bộ phận ISO.

- Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ 

- Thời gian: 1 Ngày        

- Chi phí:  1.000.000 VNĐ/ 01 học viên (Chi phí trên đã bao gồm chi phí thuê phòng học, tài liệu học, ăn trưa và giải khát giữa giờ nhưng chưa bao gồm 5% thuế VAT)

      Áp dụng chính sách giảm giá:

·      50% cho Đơn vị là khách hàng của NQA.

·      15% cho Đơn vị có từ 3 học viên trở lên tham gia cùng một khóa học.

CHỨNG CHỈ

Học viên được cấp chứng chỉ sau khi tham dự khóa học.

Thông tin liên hệ:

TRẦN THÚY HỒNG – PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN NQA VIỆT NAM

Phòng 401 Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84-4-36228852    Fax: +84-4-36227666 

Mobile: 0977015852    Email: cs2@nqa.com.vnCác tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn