+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Công nhận UKAS và ANAB

NQA đang cung cấp dịch vụ chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của các cơ quan công nhận quốc gia danh tiếng nhất như UKAS (cơ quan công nhận quốc gia của Vương Quốc Anh), ANAB (cơ quan công nhận quốc gia của Mỹ) và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, ESD, BRC, QuEST, NCWM, MCS, OFTEC v.v. NQA là một trong số rất ít các tổ chức chứng nhận trên thế giới được UKAS và ANAB công nhận đủ năng lực họat động trong tất cả các họat động kinh tế (theo hệ thống phân ngành của Liên minh Châu Âu) và theo nhiều chuẩn mực khác nhau:

0015Business Continuity-BS 25999-2.pdf
0015Business Continuity-ISO 22301-Issue4.pdf
0015Energy Management System ISO 50001: 2011.pdf
0015Environmental Management Systems ISO 14001:2004.pdf
0015EnvironmentVerifier-EMAS.pdf
0015Food Safety Management Systems ISO 22000 .pdf
0015Health and Safety Management Systems OHSAS 18001:2007.pdf
0015Information Security - ISMS pdf
0015Information Security-ISO 27001 :2013Version.pdf
0015Product Certification-NQA-017.pdf
0015Quality Management.ISO 9001:2008 pdf
0069Personnel Certification-NICEIC-016.pdf
0118Product Certification-NICEIC-014.pdf
- Công nhận ANAB cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau
- Chỉ định là tổ chức đánh giá chứng nhận hợp quy cho sản phẩm bán tại thị trường Châu Âu (dấu hợp quy CE)
Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: contact@nqa.com.vn
            dtthuy@nqa.com.vn