+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

THÁNG 8-KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

       

 

 

 

 

 


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Ø    Cung cấp cho người học là những chuyên gia đánh giá nội bộ trong tương lai, có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá.

Ø    Báo cáo về sự phù hợp và việc áp dụng có hiệu lực các quá trình thông qua đánh giá nội bộ, để đóng góp vào sự cải tiến liên tục của hệ thống quản lý.

Ø    Khóa học đáp ứng các yêu cầu của ISO 19011 đối với chuyên gia đánh giá nội bộ và tuân thủ các quy định về khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ của NQA.

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Ngày 1

Giới Thiệu Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

8h30-17h00

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thay đổi cấu trúc 10 phần qui định trong Phụ lục SL

Phân tích các yêu cầu thay đổi của tiêu chuẩn  (ISO 9001:2015)

Ngày 2

Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 9001:2015

8h30-17h00

Khái niệm và từ vựng về đánh giá.

Chuẩn bị đánh giá: Nghiên cứu tài liệu

Chuẩn bị đánh giá :Lập chương trình đánh giá và phân công nhiệm vụ đánh giá và bài tập

Chuẩn bị đánh giá : Lập bảng câu hỏi đánh giá và bài tập

Tiến hành đánh giá: Các bước triển khai đánh giá, kỹ thuật đánh giá và bài tập

Ngày 3

Thực Hành Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001:2015

8h30-17h00

Báo cáo đánh giá.

Theo dõi đánh giá.

Lưu trữ hồ sơ đánh giá nội bộ.

Thi cuối khóa.

Tổng kết và bế mạc khóa học
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Địa Điểm

Thời Gian

Hạn Chốt

Hồ Chí Minh

8-10/8/2016

1/8/2016

Hải Phòng

17-19/8/2016

10/8/2016

Hà Nội

07-09/9/2016

31/8/2016CHI PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Xin vui lòng liên hệ  để biết được thông tin chi tiết:

Ms Thùy – Phụ trách đào tạo NQA

Phone:

Email: 

Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn