Chuyển đổi ISO 45001: 2018 được kéo dài thêm thời gian

CHUYỂN ĐỔI ISO 45001: 2018 THÊM 6 THÁNG

Thời hạn chuyển đổi OHSAS 18001 đến ISO 45001 kéo dài thêm sáu tháng.
Một thông tin gần đây từ IAF đã tuyên bố rằng do tình hình COVID-19 hiện tại và để phù hợp với thực tế là chứng nhận OHSAS 18001 có thể được kéo dài đến sáu tháng, thời hạn chuyển đổi sang ISO 45001 từ chứng nhận OHSAS 18001 đã được đưa ra kéo dài thêm sáu tháng.


Thời hạn chuyển đối mớiHạn cuối để chuyển đổi hệ thống quản lý từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 là: 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi chứng nhận OHSAS 18001 của bạn sang ISO 45001 bấm vào đây.

Nguồn: NQA & IAF

Xem thêm:

- ISO 45001 là gì ?
- Chứng nhận ISO 45001
- Đào tạo ISO 45001SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận của bạn.