Chúc mừng khách hàng đạt chứng nhận ISO 45001
Chúc mừng khách hàng đạt chứng nhận ISO 45001 : 2018

Tổ chức chứng nhận ISO NQA Việt Nam. Xin chúc mừng các khách hàng đã đạt được chứng chỉ ISO 45001 : 2018 
Cám ơn đối tác tư vấn ISO và ban ISO của công ty đã nổ lực không ngừng để đạt được chứng nhận ISO 45001 : 2018

►►► Tham khảo thêm về tổ chức chứng nhận NQA ? Xem tại đây : LINK


Một số hình ảnh chứng chỉ ISO 45001 đã được tổ chức chứng nhận ISO NQA Việt Nam đánh giá.

BHFLEX VINA CO.,LTD
Chứng chỉ ISO 45001 số 67927. Ngày ban hành chứng chỉ ISO 45001 : 2018 vào ngày 06.03.2019
Để đạt được chứng nhận ISO 45001 : 2018 và cũng như thỏa mãn yêu cầu các bên liên quan trong đó bao gồm khách hàng và người lao động, BHFLEX VINA đã và đang cam kết duy trì liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.
 

 

KIM NGUU INSTRUMENT AND CHEMICAL EXPORT - IMPORT JSC
Chứng chỉ ISO 45001 số 119102. Ngày ban hành chứng chỉ ISO 45001 : 2018 vào ngày 31.12.2019
Tổ chức chứng nhận ISO NQA Việt Nam.
Để đạt được chứng nhận ISO 45001 : 2018 và cũng như thỏa mãn yêu cầu các bên liên quan trong đó bao gồm khách hàng và người lao động, KIM NGUU INSTRUMENT AND CHEMICAL EXPORT - IMPORT JSC sẵn sàng cam kết duy trì liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.


 

CONSTRUCTION JSC NO.5
Chứng chỉ ISO 45001 số 68130. Ngày ban hành chứng chỉ ISO 45001 : 2018 vào ngày 03.07.2019
Để đạt được chứng nhận ISO 45001 : 2018 và cũng như thỏa mãn yêu cầu các bên liên quan trong đó bao gồm khách hàng và người lao động, CONSTRUCTION JSC NO.5 luôn cam kết duy trì liên tục Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

 


►►► Tham khảo thêm các khóa đào tạo ISO của tổ chức chứng nhận NQA ? Xem tại đây : LINK


SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO của bạn.