Chứng chỉ CE Marking của NQA

Chứng chỉ CE Marking của NQAQuy trình Chứng nhận CE Marking cho sản phẩm :


Bước 01: Xác định các yêu cầu của EU đối với sản phẩm của tổ chức
Bước 02: Đánh giá mức độ phù hợp và thử nghiệm
Bước 03: Hỗ trợ và xem xet các tài liệu kỹ thuật
Bước 04: Tuyên bố về sự phù hợp -> Chứng nhận. Tổ chức có thể dùng dấu CE. 
Bước 05: Sản phẩm của bạn có thể giao dịch trong thị trường EU. SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận của bạn.