+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

THAY ĐỔI LẦN 4 CỦA IATF

Những thay đổi của iatf

IATF vừa ban hành qui định mới trong việc đạt và duy trì thừa nhận của IATF – Ban hành lần 4.

Tài liệu này chi tiết các yêu cầu mà cả Tổ chức chứng nhận và Tổ chức được chứng nhận cần phối hợp để đạt và duy trì thừa nhận của IATF về chứng nhận ISO/TS 16949.

Một số thay đổi chính:

- Tập trung vào các yêu cầu cụ thể của khách hàng, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), các đặc điểm của họ và việc triển khai áp dụng chúng trong toàn chuỗi nhà cung cấp. NQA sẽ xem xét phần đánh giá này của đánh giá viên để xác nhận tính hiệu lực của việc triển khai đó.

- Tổ chức chứng nhận cần dành tối thiểu 1 giờ để kiểm tra xác nhận sơ bộ trước khi bắt đầu cuộc họp mở đầu nhằm xem xét lại kế hoạch đánh giá. Trước khi thực hiện đánh giá, đơn vị áp dụng  phải cung cấp các tài liệu chính và dữ liệu thực hiện liên quan tới hoạch định chính sách tổng thể (thẻ điểm cân bằng BSC), các khiếu nại của khách hàng và các chỉ số KPI nhằm chứng tỏ việc đáp ứng yêu cầu khách hàng của mình. Trong trường hợp đơn vị áp dụng không cung cấp các thông tin trên trong một khoảng thời gian nhất định để phục vụ cho hoạch định đánh giá, NQA có quyền đình chỉ hiệu lực chứng nhận.

- Một cuộc đánh giá giá đặc biệt tại hiện trường để kiểm tra xác nhận tính hiệu lực của hành động khắc phục đã thực hiện đối với các điểm không phù hợp nặng, hoặc để kiểm tra xác nhận việc áp dụng có hiệu lực hành động khắc phục cho các điểm không phù hợp đang được coi là chưa kết thúc nhưng đã được thông báo là khắc phục 100 %.

- Thời gian tối đa cho việc gửi hồ sơ hành động khắc phục kể từ ngày họp kết thúc là 60 ngày. Trong trường hợp khách hàng không gửi kế hoặc khắc phục thỏa đáng bao gồm bằng chứng khắc phục trong thời gian trên, NQA sẽ ngay lập tức đình chỉ hiệu lực chứng nhận. Thông tin này sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của IATF và sẽ dẫn đến thông báo tự động của IATF về nhà sản xuất thiết bị gốc và sau đó bắt buộc phải thực hiện một cuộc đánh giá tại hiện trường để kết thúc các phát hiện đánh giá.

Các tin khác
ISO 9001
Quản lý chất lượng; Phát triển thương...
ISO/IEC 27001
Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

ISO 22000
Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

TL9000
Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Viễn...
ISO 13485
Hệ thống Quản lý ngành Công nghiệp...
ISO 14000
Hệ thống Quản lý Môi trường

AS 9100
Quản lý Chất lượng ngành Hàng không
OHSAS 18000
HTQL An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
BS 25999
Hệ thống Quản lý liên tục trong Kinh...
IATF 16949
Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Công...
Xem tất cả

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn