+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-4 3622 8852
     
 

THÔNG TN CHUYỂN ĐỔI TS 16949 – IATF 16949

ISO/TS 16949 là qui định k thut đưa ra các yêu cu riêng khi áp dng ISO 9001 đối vi ngành sn xut ô tô và các dch v ph tùng đi kèm. Qui định k thut này nhm xây dng mt HTQLCL được ci tiến thường xuyên, nhn mnh đến phòng nga và gim biến động và lãng phí trong chui cung cp.

NQA là mt trong nhng t chc chng nhn quc tế đầu tiên được IATF (International Automotive Task Force) công nhn năng lc thc hin đánh giá chng nhn ISO/TS 16949.

NQA nhiu năm lin đứng số 1 thế gii v s lượng chng nhn theo s liu ca IATF.

NQA là đại din y quyn đánh giá bên th hai ca RollsRoyce và là t chc chng nhn cho nhiu hãng ô tô thương hiu như Ford, Huyndai, Dongfeng Motor Company Limited, Shaxi Automobile Group, Shanghai Maple, Foxcom Group, và các nhà cung cp cho Hongyan Motor v.v.

Lịch sử hình thành và phát triển

Ø ISO/TS 16949 ban hành ln đầu năm 1999 bi IATF vi mc đích phi hp hài hòa các cuc đánh giá và các chương trình chng nhn khác nhau trên thế gii trong chui cung cp thuc lĩnh vc ôtô.

Ø ISO/TS 16949 ban hành ln 2 năm 2002, ln 3 năm 2009 để tăng cường s phù hp vi lĩnh vc ôtô cũng như nhng ln sa đổi ca ISO 9001.

Ø IATF 16949:2016 (ban hành ln đầu ngày 01.10.2016) được chuyn đổi t ISO/TS 16949 ban hành ln 3 vi s đóng góp ý kiến t các t chc chng nhn, các chuyên gia đánh giá, các nhà cung cp, và các OEM.

Ø IATF 16949:2016 đã thay thế ISO/TS 16949

Ø IATF 16949:2016 là Tiêu chuẩn HTQLCL ôtô

Ø IATF 16949 cùng với các yêu cầu cụ thể có thể áp dụng của khách hàng ôtô (CSR) và ISO 9001:2015 đặt ra các yêu cầu cơ bản hệ thống quản lý chất lượng ngành ôtô.

Ø IATF 16949 không phải là tiêu chuẩn HTQLCL độc lập, nó phải được áp dụng kết hợp với ISO 9001:2015 và các CSR

THAY ĐỔI CHÍNH CỦA IATF 16949

Ø Cu trúc thay đổi trên nn tng ISO 9001:2015 (10 điu khon theo mô hình ph lc SL).

Ø Cách tiếp cn quá trình trên cơ s phân tích ri ro được xuyên sut trong toàn b tiêu chun (theo ISO 9001:2015), thm chí cân nhc ti Phân tích ri ro xuyên sut tiêu chun chi tiết hơn c yêu cu ca ISO 9001:2015.

Ø Cân nhc ti các yêu cu v An toàn sn phm xuyên sut tiêu chun

Ø Xét đến Hiu biết v t chc và bi cnh ca t chc

Ø Xét đến các bên quan tâm và các yêu cu ca h liên quan đến h thng qun lý cht lượng

Ø Xét đến quản lý “Tri thức của tổ chức”

Ø Bổ sung “chính sách đạo đức” (whistle-blowing policy)

Ø Bổ sung quản lý sản phẩm có cài đặt phần mềm ở nhiều điều khoản

Ø Bổ sung yêu cầu đánh giá bên thứ hai

Ø Cụ thể hóa hơn yêu cầu năng lực của chuyên gia đánh giá nội bộ, chuyên gia đánh giá bên thứ hai (đánh giá nhà cung cấp)

Ø Tiếp cận rõ ràng hơn trong việc kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài.

Ø Cụ thể hơn yêu cầu về kiểm soát đầu ra không phù hợp, gồm kiểm soát sản phẩm làm lại và sửa lại.

Ø Yêu cầu luật định và chế định: Sản phẩm/dịch vụ/quá trình thuê/mua ngoài phải phù hợp với yêu cầu của quốc gia thuê/mua, vận chuyển, được chuyển tới.

Ø Tăng cường mong đợi về Duy trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance)

Ø Bổ sung đầu vào cho xem xét của lãnh đạo

Ø Tính khả thi của sản xuất phải được xem xét đến cả khi có thay đổi thiết kế sản phẩm hoặc quá trình.

Ø Tăng cường yêu cầu lựa chọn nhà cung cấp, bao gồm cụ thể hóa các tiêu chí lựa chọn.

Ø B sung yêu cu c th v xác định và truy vết ngun gc.

Ø Xác định kế hoch ng phó vi tình hung khn cp theo ri ro và tác động ti khách hàng, c th hóa hơn các yêu cu v ng phó vi tình hung khn cp.

Ø Văn bn hóa vic áp dng nguyên tc ngăn nga li (error-proofing)

Ø B sung yêu cu thay đổi tm thi vic kim soát quá trình

Ø Qui định c th hơn v tn xut đánh giá ni b, chương trình đánh giá ni b

Ø B sung qui định phi có quá trình qun lý bo hành nếu có nhu cu t khách hàng.


Các tin khác
ISO 9001
Quản lý chất lượng; Phát triển thương...
ISO/IEC 27001
Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

ISO 22000
Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

TL9000
Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Viễn...
ISO 13485
Hệ thống Quản lý ngành Công nghiệp...
ISO 14000
Hệ thống Quản lý Môi trường

AS 9100
Quản lý Chất lượng ngành Hàng không
OHSAS 18000
HTQL An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
BS 25999
Hệ thống Quản lý liên tục trong Kinh...
ISO/TS 16949
Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Công...
Xem tất cả

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-4 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn