+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

ISO 9001

ISO 9001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định thích hợp; và

b) muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định được áp dụng.

Các yêu cầu trong ISO 9001 mang tính tổng quát và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp. NQA đang cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001 với sự công nhận của UKAS và ANAB.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:

• Tăng cường quản lý chất lượng và nâng cao hiệu suất của tổ chức.
• Có được hộ chiếu vào thi trường toàn cầu, vượt qua các rào cản thương mại.
• Tăng cường niềm tin của khách hàng.

Dịch vụ khác
TL9000
Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Viễn thông
ISO 22000
Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

ISO 13485
Hệ thống Quản lý ngành Công nghiệp Thiết bị...
ISO 14000
Hệ thống Quản lý Môi trường

AS 9100
Quản lý Chất lượng ngành Hàng không
OHSAS 18000
HTQL An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn